inicio  |  english   
 
   Mangueras
       
Accesorios >     
 
   
Tubo Flexible para Aire
Parte Nº
Ø int.
DM-4360
60
DM-4361
70
DM-4362
76
DM-4363
80
DM-4364
90
DM-4365
101
DM-4366
110
DM-4367
127
DM-4368
152
   
Manguera Oil Press para Combustible - Aceite
Parte Nº
Ø int.
DM-4371
8
DM-4372
13
DM-4373
19
   
Manguera plástica Flexible para Aire
Parte Nº
Ø int.
DM-4374
63
DM-4375
70
DM-4376
76
DM-4377
82
DM-4378
101
 
                         
         
   Tubos prolongadores
         
         
   
Tubos Prolongadores Metálicos con Abrazadera
Parte Nº
A
B
C
DH-4301
76
76
400
DH-4302
82
82
400
DH-4303
102
102
150
DH-4304
102
102
300
DH-4305
102
102
600
DH-4306
110
110
150
DH-4307
110
110
300
DH-4308
110
110
600
DH-4309
114
114
150
DH-4310
114
114
300
DH-4311
114
114
600
DH-4312
127
127
150
DH-4313
127
127
300
DH-4314
127
127
600
DH-4315
132
132
150
DH-4316
132
132
300
DH-4317
132
132
600
DH-4318
152
152
150
DH-4319
152
152
300
DH-4320
152
152
600
DH-4445
102
102
1000
DH-4446
110
110
1000
DH-4447
127
127
1000
DH-4448
132
132
1000
DH-4449
152
152
1000
DH-4474
203
203
800
   
Tubos Rectos Metálicos para Conexiones
Parte Nº
A
B
DH-4321
50
400
DH-4322
63
400
DH-4323
70
400
DH-4324
76
400
DH-4325
80
400
DH-4326
102
600
DH-4327
110
600
DH-4328
127
600
DH-4329
132
600
DH-4330
150
600
DH-4422
102
1000
DH-4423
110
1000
DH-4424
127
1000
DH-4425
132
1000
DH-4426
152
1000
DH-4451
152
950